Zainteresowania - ważna część Curriculum Vitae

CV, czyli pewnego rodzaju życiorys osoby ubiegającej się o dane stanowisko, to całokształt informacji opisujących danego kandydata. Składa się na ogół z kilku części, pogrupowanych w ramach konkretnych cech, opisujących zarówno przebieg kariery zawodowej, wykształcenie, zdobyte umiejętności, zainteresowania, które mają zachęcić przyszłego pracodawcę. Nie ma jednej konkretnej formy czy formuły, która determinuje poprawne CV, istnieją jednak pewne ogólne wytyczne, jakie należy zastosować, by po pierwsze podanie nabrało formalnego i schludnego wyglądu, po drugie, aby przykuwało uwagę.

Wspomniane wcześniej sztywne elementy, na które składa się wykształcenie, przebieg kariery zawodowej czy zdobyte umiejętności, to tzw. "must be" na poprawnie sporządzonych arkuszu CV. Oczywiście nie każde stanowisko będzie odpowiednie dla kandydata, który danych umiejętności, wykształcenia czy choćby doświadczenia nie posiada. Oznacza to, że składając daną aplikację na określone stanowisko, trzeba mieć przede wszystkim na uwadze, czy preferencje kandydata będą wpisywały się w wyznaczone przez pracodawcę kompetencje. Oczywiście kandydat nie ma wpływu na te elementy, tzn. miał wpływ w przeszłości, wybierając daną ścieżkę rozwoju, natomiast na potrzeby sporządzenia najbardziej aktualnego CV, co najwyżej, kolejnym dodanym elementem może być każde nowe stanowisko, na którym kandydat w przeszłości był zatrudniany.

Istotnym elementem CV są tzw. cechy osobowościowe, czyli zainteresowania przyszłego kandydata. Jest to element często traktowany po macoszemu w podaniu, natomiast prawidłowo czy ciekawie opracowane cechy kandydata, mogą wyróżnić go na tle innych podań i mieć decydujący wpływ, przynajmniej na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Przyszły kandydat często nie zdaje sobie sprawy, że jego zainteresowania mogą go wyróżniać spośród innych. Oczywiście warto zwrócić uwagę, aby punkt ten rozwinąć nie w sposób tendencyjny, np. moje zainteresowania to sport, muzyka czy dobra książka. Jeśli przyszły kandydat nie robi oprócz tego nic więcej, warto zwrócić uwagę, czyli rozwinąć bardziej ogólne zainteresowania. Zainteresowania to nie sport, a np. kalenistyka, co ostatnio jest bardzo modnym sposobem ćwiczenia własnego ciała, co z pewnością musi wzbudzić ciekawość osoby rekrutującej. Nie muzyka, a np. studiowanie interpretacji muzycznych Chopina czy Bacha. Są to oczywiście przykłady, jednak odpowiednie zaznaczenie zainteresowań jest kluczem do sukcesu, czyli przejścia do pierwszego etapu rekrutacji.

O zainteresowaniach należy mówić w sposób pozytywny, co będzie wyrażało przyszłego kandydata i jego podejścia do życia czy przystosowania społecznego w ogóle. Ważne, aby zwrócić uwagę, aby zainteresowania częściowo choć były zbliżone do stanowiska, na które aplikuje kandydat. Jeśli więc dana osoba stara się o pracę na stanowisku informatyka, to zainteresowania z tego tematu są jak najbardziej na miejscu. Jeśli kandydat stara się o pracę na stanowisku kierowcy, to przydatna może okazać się wiedza motoryzacyjna, itd. Odpowiednie zainteresowania kandydata na stanowisko, może świadczyć o tym, że osoba taka świadomie wybiera swoją ścieżkę rozwoju czy kariery, a to jest jasny sygnał dla pracodawcy, że warto choćby się spotkać i porozmawiać z danym kandydatem.

Zainteresowania to również temat, który bardzo łatwo przewartościować. Warto więc zwrócić uwagę, że jeśli wymieniamy dość specyficzne formy hobby, spędzania czasu wolnego, to należy wręcz pewną wiedzę na ten temat posiadać. Osoba rekrutująca niemal na pewno zapyta daną osobę, na czym polegają jego zainteresowania, będzie próbował pytać, aby rozwinąć temat. Próba uniknięcia konfrontacji, lub zdawkowe informacje na dany temat, będą negatywnie świadczyły o kandydacie, o jego podejściu, będą również sygnałem, że podana informacja na formularzu CV jest nieprawdziwa lub w pewnym stopniu nie precyzyjna.

Zainteresowania to ważny element CV, na co należy zwrócić uwagę przy tworzeniu życiorysu kandydata. To, jak dana osoba podejdzie do tego tematu, będzie oznaczało jego sukces bądź porażkę. Należy więc tworzyć CV precyzyjnie, a co najważniejsze, w oparciu o prawidłowe informacje, pamiętając jednak o tym, że kluczem sukcesu jest umiejętność wyróżnienia się spośród innych.